Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

İniş Sırasına Göre İslâm Yolu Kur’an Meâli

Kovulmuş Şeytan’dan Allah’a sığınırım, Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Tüm övgüler âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Dua ve selamet Resulümüz Muhammed’in ve ailesinin ve arkadaşlarının üzerine olsun.

İslâm Yolu Kur’an Meâli, Kuran-ı Kerim’in Türkçe mealidir. Bu çalışmayı yapmaktaki maksadımız Kuran-ı Kerim’in iniş sırasına göre hazırlanmış mealini İnternet ortamında bugünkü Türkçe ile yayınlamaktır. Peygamberlik görevinin başlangıcından bitişine kadar ki yaşanmış olayları Kuran ayetleriyle de takip edebilmektir. Bu çalışmamız sadece bir meâldir. Tefsir tarzı açıklamalar yoktur. Ayetlerin iniş sırası yapılırken, Prof. Yaşar Nuri Öztürk ve Diyanet İşleri Başkanlığının sıralaması esas alınmıştır.

Niyet hayır, akıbet hayırdır. Yalnızca Allah rızası için hazırlanan bu kitap, inşallah nice hayırlara vesile olur.

Okumak istediğiniz surenin linkinin üzerine tıklayın. Açılan sayfadan surenin mealini takip edin. Kapalı link olursa lütfen bildirin. Sevgi ışığınız, kalbiniz rehberiniz olsun. Sevgiyle kalın.

1 Alak Suresi 39 A’raf Suresi 77 Mülk Suresi
2 Kalem Suresi 40 Cin Suresi 78 Hakka Suresi
3 Müzzemmil Suresi 41 Yasin Suresi 79 Mearic Suresi
4 Müddessir Suresi 42 Furkan Suresi 80 Nebe Suresi
5 Fatiha Suresi 43 Fatır Suresi 81 Naziat Suresi
6 Tebbet Suresi 44 Meryem Suresi 82 İnfitar Suresi
7 Tekvir Suresi 45 Taha Suresi 83 İnşikak Suresi
8 A’la Suresi 46 Vakıa Suresi 84 Rûm Suresi
9 Leyl Suresi 47 Şuara Suresi 85 Ankebut Suresi
10 Fecr Suresi 48 Neml Suresi 86 Mutaffifin Suresi
11 Duha Suresi 49 Kasas Suresi 87 Ra’d Suresi
12 İnşirah Suresi 50 İsra Suresi 88 Hac Suresi
13 Asr Suresi 51 Yunus Suresi 89 Rahman Suresi
14 Adiyat Suresi 52 Hud Suresi 90 İnsan Suresi
15 Kevser Suresi 53 Yusuf Suresi 91 Zilzal Suresi
16 Tekasur Suresi 54 Hicr Suresi 92 Bakara Suresi
17 Maun Suresi 55 En’am Suresi 93 Enfal Suresi
18 Kafirun Suresi 56 Saffat Suresi 94 Ali İmran Suresi
19 Fil Suresi 57 Lokman Suresi 95 Haşr Suresi
20 Felak Suresi 58 Sebe Suresi 96 Cumua Suresi
21 Nas Suresi 59  Zumer Suresi 97 Ahzab Suresi
22 İhlas Suresi 60 Mumin Suresi 98 Nisa Suresi
23 Necm Suresi 61 Fussılet Suresi 99 Muhammed Suresi
24 Abese Suresi 62 Şura Suresi 100 Talak Suresi
25 Kadir Suresi 63 Zuhruf Suresi 101 Beyyine Suresi
26 Şems Suresi 64 Dühan Suresi 102 Nur Suresi
27 Buruc Suresi 65 Casiye Suresi 103 Münafikun Suresi
28 Tin Suresi 66 Ahkaf Suresi 104 Mucadele Suresi
29 Kureyş Suresi 67 Zariyat Suresi 105 Hucurat Suresi
30 Karia Suresi 68 Ğaşiye Suresi 106 Tahrim Suresi
31 Kıyamet Suresi 69 Kehf Suresi 107 Teğabün Suresi
32 Humeze Suresi 70 Nahl Suresi 108 Saff Suresi
33 Mürselat Suresi 71 Nuh Suresi 109 Fetih Suresi
34 Kaf Suresi 72 İbrahim Suresi 110 Maide Suresi
35 Beled Suresi 73 Enbiya Suresi 111 Mumtehine Suresi
36 Tarık Suresi 74 Müminun Suresi 112 Hadid Suresi
37 Kamer Suresi 75 Secde Suresi 113 Tevbe Suresi
38 Sad Suresi 76 Tur Suresi 114 Nasr Suresi

Mushaf Sırasına Göre İslâm Yolu Kur’an Meâli

Bu kısımda İslâm Yolu Kur’an Meâli içeriğinin mushaf sırasına göre tasnif edilmiş Türkçe meali sunulmuştur. Mushaf sırası düzenlemesinde Diyanet İşleri Başkanlığının sıralaması esas alınmıştır.

1 Fatiha Suresi 39 Zumer Suresi 77 Mürselat Suresi
2 Bakara Suresi 40 Mumin Suresi 78 Nebe Suresi
3 Ali İmran Suresi 41 Fussılet Suresi 79 Naziat Suresi
4 Nisa Suresi 42 Şura Suresi 80 Abese Suresi
5 Maide Suresi 43 Zuhruf Suresi 81 Tekvir Suresi
6 En’am Suresi 44 Duhan Suresi 82 İnfitar Suresi
7 A’raf Suresi 45 Casiye Suresi 83 Mutaffifin Suresi
8 Enfal Suresi 46 Ahkaf Suresi 84 İnşikak Suresi
9 Tevbe Suresi 47 Muhammed Suresi 85 Buruc Suresi
10 Yunus Suresi 48 Fetih Suresi 86 Tarık Suresi
11 Hud Suresi 49 Hucurat Suresi 87 A’la Suresi
12 Yusuf Suresi 50 Kaf Suresi 88 Ğaşiye Suresi
13 Ra’d Suresi 51 Zariyat Suresi 89 Fecr Suresi
14  İbrahim Suresi 52 Tur Suresi 90 Beled Suresi
15 Hicr Suresi 53 Necm Suresi 91 Şems Suresi
16 Nahl Suresi 54 Kamer Suresi 92 Leyl Suresi
17 İsra Suresi 55 Rahman Suresi 93 Duha Suresi
18 Kehf Suresi 56 Vakıa Suresi 94 İnşirah Suresi
19 Meryem Suresi 57 Hadid Suresi 95 Tin Suresi
20 Taha Suresi 58 Mucadele Suresi 96 Alak Suresi
21 Enbiya Suresi 59  Haşr Suresi 97 Kadir Suresi
22 Hac Suresi 60 Mumtehine Suresi 98 Beyyine Suresi
23 Müminun Suresi 61 Saff Suresi 99 Zilzal Suresi
24 Nur Suresi 62 Cuma Suresi 100 Adiyat Suresi
25 Furkan Suresi 63 Münafikun Suresi 101 Karia Suresi
26 Şuara Suresi 64 Teğabün Suresi 102 Tekasur Suresi
27 Neml Suresi 65 Talak Suresi 103 Asr Suresi
28 Kasas Suresi 66 Tahrim Suresi 104 Humeze Suresi
29 Ankebut Suresi 67 Mülk Suresi 105 Fil Suresi
30 Rûm Suresi 68 Kalem Suresi 106 Kureyş Suresi
31 Lokman Suresi 69 Hakka Suresi 107 Maun Suresi
32 Secde Suresi 70 Mearic Suresi 108 Kevser Suresi
33 Ahzab Suresi 71 Nuh Suresi 109 Kafirun Suresi
34 Sebe Suresi 72 Cin Suresi 110 Nasr Suresi
35 Fatır Suresi 73 Müzzemmil Suresi 111 Tebbet Suresi
36 Yasin Suresi 74 Müddessir Suresi 112 İhlas Suresi
37 Saffat Suresi 75 Kıyamet Suresi 113 Felak Suresi
38 Sad Suresi 76 İnsan Suresi 114 Nas Suresi